De ISO 9001 contextanalyse stap voor stap verklaard

Bekijk de video van het webinar terug

Meer dan ooit is de markt in beweging. De verschoven verwachtingen van klanten, leveranciers en belanghebbenden raken uit het vizier. Er ontstaan ad-hoc oplossingen die voor dit moment werken, maar feitelijk loop je als organisatie achter de feiten aan. Door te kijken naar de context van je organisatie: wat doe je, met wie heb je te maken, wat zijn je risico's, wordt onnodige ballast uit de organisatie verwijderd.

ISO 9001:2015 helpt om te sturen op het gezamenlijk doel. Om weer het juiste te gaan doen, vanuit je eigen context. Hoe ga je als organisatie aan de slag met die contextanalyse? Daarop geven we je in dit webinar, dat je kunt terugkijken, een antwoord. Ook geeft onze adviseur Steven Zwarts je praktische tips, zodat je direct aan de slag kunt!

Meer informatie over het webinar:

  • Sprekers: Steven Zwarts - Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland
  • Kennisniveau: Startend

Wil je dit webinar terugkijken? Laat dan je gegevens achter in het formulier op deze pagina. Je kunt dan het webinar direct terugkijken.

 

Aanvullende informatie over de inhoud van het webinar

impressie-managementsysteem-contextanalyseDe contextanalyse binnen ISO 9001

De context van een organisatie is de omgeving waarin de organisatie zich bevindt. Deze wordt binnen de ISO 9001 norm onderverdeeld in risico's en stakeholders. Het analyseren van die risico's en stakeholders vormen samen de contextanalyse, wat een verplicht onderdeel is binnen de ISO 9001 norm. Maar hoe ga je als organisatie aan de slag met die contextanalyse? En uit welke stappen bestaat die analyse precies?

De contextanalyse maakt het mogelijk om je ISO-systeem direct in te passen in de relevante interne en externe ontwikkelingen voor je organisatie. De contextanalyse, die voornamelijk plaatsvindt op strategisch niveau, vraagt om het in kaart brengen van:

  • stakeholders en hun belangen;
  • relevante risico's en kansen.

Vervolgens is het zaak om daar beheersmaatregelen aan te koppelen om op die manier verbeteracties in gang te kunnen zetten.

 In dit webinar leer je:

  • Hoe ga je met de contextanalyse aan de slag?;
  • Wat omvat de stakeholdersanalyse?;
  • Hoe voer je een risicoanalyse uit?;
  • Hoe integreer je bovenstaande in je organisatie (met praktische tips);
  • Hoe borg je continue verbetering?

 

Video webinar terugkijken